Dark Overlay

Representantskapsmøte

mai
Hotel Vic, Skolegata 1, 3916 PORSGRUNN

FO VESTFOLD OG TELEMARK INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Tid: 19.05.22 kl 10.00 – 17.00 Sted: Hotel Vic, Porsgrunn

Permisjonssøknader sendes til vidar.byholt@fo.no i forkant av møtet. 

Påmelding  innen 9.mai 2022.  OBS! Denne datoen gjelder selv om det står 10.mai innledningsvis, det er stopp for påmelding i det datoen 10.mai inntrer).
Saksliste ettersendes i uke 19. 

Deltakere med lang reisevei kan komme kvelden før; gi beskjed ved påmelding.  

Representantskapsmedlemmer har rett til permisjon i henhold til: 
HA del b § 3-5 i KS og 
HA § 39 i Staten, 
HA § 52 i Spekter, 
HA § 4-4.4 i Virke. 
HA §5-8 I NHO 

Med hilsen 
Torunn Bredvei Steinsholt tlf 466 34 588 torunn.steinsholt@fo.no 
Monica Holtan Fjeld tlf 413 05 009
Vidar Byholt tlf 452 48 510 vidar.byholt@fo.no 
Linda Pettersen tlf 901 70 454 linda.pettersen@fo.no 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 10.05.2022