Dark Overlay

Representantskapsmøte

des
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 OSLO
  • (1. desember)
  • (2. desember)

Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av valgte representanter fra FO - klubbene i Møre og Romsdal, samt styret i fylkesavdelingen, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO - studentene.

På dagsorden i møtet blir gjennomgang -  og evaluering av Handlingsplan for 2022 - 2024, samt budsjett for 2023. Saksdokumentene med fylkesstyrets innstilling gjøres tilgjengelig i teams-kanalen for representantskapet medlemmer, minst to uker før møtet avholdes.

Dag 2 er satt av til opplæring i FOs kommunikasjonsstrategi og politisk påvirkning. All informasjon vil på forhånd bli gjort tilgjengelig i teamskanalen. 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.11.2022