Dark Overlay

Representantskapsmøte

sep
Rica hotell Dyreparken, Dyreparkveien 2, 4609 KARDEMOMME BY

FO Agder innkaller til representantskapsmøte 28.09.2022, fra 09.00-15.30

Representantskapsmøte arrangeres som dagsmøte på Rica hotell dyreparken, 28.09.2022

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.
Representanter har møteplikt i representantskapet.

Tariffavtalene sikrer rettigheter til permisjon. De ulike avtaleområdene har egne avtaler.
Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldene hovedavtale.

KS SEKTOREN Hovedavtalen del B, § 3-5 C
STATSSEKTOREN Hovedavtalen § 39, PKT.1
SPEKTER HOVEDAVTALENS KAP.X.§ 52
VIRKE HOVEDAVTALEN LO-VIRKE § 4-4.4 / LANDSOVERENSKOMSTENS TILLEGGSAVTALE § 3.2 B
NHO HOVEDAVTALEN § 5-8


Dersom det er behov for hotellovernatting fra kvelden før, eller du ønsker å melde inn eventuelle matallergier, kontakt Christine Fredriksen på mail. 

Kurspåmelding