Dark Overlay

Representantskapsmøte

nov
Caroline kino - og konferansesenter , 6509 KRISTIANSUND N

Velkommen til høstens representantskapsmøte i FO Møre og Romsdal. Et fulltallig representantskap i FO Møre og Romsdal pr. oktober 2020 er 73 representanter.

Viser til FOs vedtekter, § 11.4, Fylkesavdelingens representantskap, og innkaller med dette til representantskapsmøte.

10. - 11. november 2020, fra kl. 09:00 – 16:00, i Kristiansund.  

Representantskapsmøtet kan bli endret til et digitalt møte dersom gjeldende smittevernregler på møtedatoen tilsier at fysisk møte ikke er tilrådelig.

Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.

Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-Studentene. Et fulltallig representantskap i FO Møre og Romsdal i 2020 er 73 representanter.

Klubber og medlemmer oppfordres til å fremme saker og uttaler til representantskapsmøtet. Saker og uttaler må være fylkesstyret i hende innen to uker før representantskapsmøtet, dato: 27.10.20.

Sakene legges frem i møtet, med styrets innstilling, under sak: Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram.Permisjon søkes etter følgende avtaler:

HA KS, del B, §3-5 c.

HA Spekter/LO Stat, del III, kap. X, §52 c.

Innkallingen må legges ved permisjonssøknaden.Vel møtt!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 27.10.2020