Dark Overlay

Representantskapsmøte FO Oslo

jun
Quality hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 TØNSBERG
  • (15. juni)
  • (16. juni)

FO Oslo innkaller til Representantskapsmøte 15. - 16. juni. Sted: Quality hotel Tønsberg

Representantskapet er fylkesavdelingens øverste organ mellom årsmøtene.

De valgte representantene fra klubbene i bydelene, etatene og virksomhetene i Oslo bes sette av datoen og melde seg på.

Formell innkalling og sakspapirer sendes ut på e-post i april/mai til alle representantskapsmedlemmene.

Permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

- Hovedavtalen i Staten: § 34.1

- Hovedavtalen i Spekter: § 26 e

- Hovedavtalen i Virke/HUK-området: Tillegg til Hovedavtalen, kap. 3, pkt. 3.2.b

- Hovedavtalen i Oslo kommune: § 16 e

- Hovedavtalen i NHO: § 5 - 8

Opphold dekkes av FO Oslo. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Påmeldingsfrist: 22. mai Se fo.no/kurs eller fo.no/oslo  Bindende påmelding.


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 26.05.2023