Dark Overlay

Representantskapsmøte FO Vestland 13.-14.12.2021

des
Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 BERGEN
  • (13. desember)
  • (14. desember)

Innkalling representantskapsmøte FO Vestland 13. - 14.12.2021 Clarion Hotel Admiral

Innkalling representantskapsmøte FO Vestland 13. - 14. desember 2021 på Clarion Hotel Admiral.
Julemiddag på Nøsteboden 13. desember med tillitsvalgte for råd og utvalg.

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas på årsmøtet. Representanter har møteplikt i representantskapet.

De som "kommer langveisfra" og har behov for overnatting i forkant av møtet får dekket det. 
Alle er VELDIG velkomne til å overnatte fra mandag til tirsdag og delta på julemiddag. Alle utgifter til reise og opphold dekkes av FO:

Tema for dette møte er;

  • Skolering vold og trusler ved leder FO Viken, Ingunn Strand Johansen
  • NAV velferdsstatens kronjuvel ved leder av For Velferdsstaten Linn Herning
  • Handlingsprogram 2022
  • Møte- og aktivitetskalender 2022
  • Budsjett 2022

De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

KS SEKTOREN:       HOVEDAVTALEN DEL B, §3-5 C

STATSSEKTOREN: HOVEDAVTALEN § 39, PKT. 1

SPEKTER:                HOVEDAVTALENS KAP.X § 52

VIRKE:                      HOVEDAVTALEN LO - VIRKE § 4-4.4 / LANDSOVERENKOMSTENS TILLEGGSAVTALE
                                  § 3.2 B

NHO:                         HOVEDAVTALEN § 5-8

Se egen påmelding for julemiddagen!

Velkommen skal du være!


Grethe Kvist                               Ann-Kristin Nygård
Leder                                          Nestleder


Kurspåmelding