Dark Overlay

Representantskapsmøte FO Vestland

jun
Scandic Bergen City, 5015 BERGEN
  • (19. juni)
  • (20. juni)

FO Vestland inviterer til to dagers representantskapsmøte 19. og 20.06.2024 - Scandic Bergen City. Vi starter med lunsj dag en. Dag en vil inneholde Tariffkonferanse. (fra kl. 12:00 til kl. 16:00)

Innkalling til Representantskapsmøte FO Vestland nr. 1/2024

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet.

Formell innkalling og sakspapirer sendes ut på e-post til alle representantskapsmedlemmene.

Overnatting for de med lang reisevei!

Tariffavtalene sikrer rettigheter til permisjon. De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

KS                 Hovedavtalen del B, § 3-5 c
Stat              Hovedavtalen § 38, pkt. 1
Spekter       Hovedavtalens Kap. x § 52
Virke            Hovedavtalen LO-Virke § 4-4.4/Landsoverenskomstens tilleggsavtale § 3.2 b
NHO            Hovedavtalen § 5-8

Dersom du ikke kan delta på deler eller hele møte, MÅ DU SØKER FO VESTLAND OM PERMISJON Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 07.06.2024