Dark Overlay

Representantskapsmøte i Fellesorganisasjonen FO Rogaland

sep
Folkets Hus, Løkkeveien 22, 4008 STAVANGER

Velkommen til møte på Folkets Hus i Stavanger. Tidspunkt: Onsdag den 28.september klokka 10.00 - 15.30

Til Representantskapet i FO Rogaland

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Sted:

Folkets Hus i Stavanger. Løkkeveien 22. Sal 1.

 

Tidspunkt: Onsdag 28. september 2022

Fra klokka 10.00 til klokka 15.30.

Dagsorden:  

  1. 10.00: Konstituering
  2. Orienteringer: Etter styresamling august: Aktivitetsplan høst 2022 og vår 2023. Internasjonalt solidaritetsarbeid. Aktuell situasjon fra FO.
  3. Økonomi: Forslag til revidert budsjett.

Lunsj fra 12.00 til 13. 00

  1. 13.00- 14.30. Rekruttering, strategier eller «lure triks» for å verve flere medlemmer, jamfør FO sine mål til landsmøte høsten 2023. Ved Martine Moen, rådgiver rekruttering, ved FO sitt forbundskontor. Rekruttering i Rogaland, aktuell situasjon, ved Elin L. Kjeldsen, nestleder FO Rogaland.
  2. Orienteringer: Aktuell situasjon lønnsoppgjør.
  3. Åpen post
  4. Eventuelt

 

Haugesund den 1.9.2022

Hilde Slotnes/s/                                                                     

Fylkesleder                                                               

 

Til

Representantskapets medlemmer, samt vara til styret, kontrollkomitéen og valgkomitéen

Om innkalling til

REPRESENTANTSKAPSMØTET den 19.9 2022.

Velkommen til representantskapsmøte i FO Rogaland!

 

Hvis du ikke kan møte, så har du ansvar for å melde fra til din vararepresentant. Vi setter stor pris på at dere melder dere på møtet, snarest, på  Fellesorganisasjonen Rogaland | FO - Din fagforening  eller send e- post til post@rogaland.fo.no .

Ta gjerne en titt på vedlagt liste over representantskapets medlemmer. Vi blir glade for tilbakemeldinger om feil ved listen, og rettinger som må gjøres.

Vi minner også om at dere etter gjeldende hovedavtaler (KS, Stat, Spekter og Virke) har rett til permisjon med lønn for å møte i representantskapet. Ved behov for bekreftelse på vervet i forbindelse med permisjonssøknad, ta kontakt hit:

post@rogaland.fo.no

Det vil bli ettersendt aktuelle dokumenter til representantskapsmøtet, etter AU sitt møte.

 

Velkommen!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 23.09.2022