Dark Overlay

Representantskapsmøtet

nov
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN
  • (23. november)
  • (24. november)

Representantskapet skal endelig avholdes Fysisk.

Sakslisten blir sendt ut senest 4.november, men noen av temaene som kommer på Sakslisten vil være:

 

FOs oppfølging av valgresultatet

Tariffdebatten inn imot Hovedoppgjøret 2022

Økonomi og budsjett 2022

Årplan 2022

Og Verving og Medlemspleie

Det blir ikke sendt ut mail til vara slik at klubben selv må følge opp og eventuelt videresende invitasjonen til de varaer som skal møte

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn