Dark Overlay

Skolering av tillitsvalgte i medlemsarkivet - Teams

jun
FO Vestland - teams, 5008 BERGEN

FO Vestland inviterer alle tillitsvalgte til skolering i bruk av FO sitt medlemsarkiv - Teams

FO Vestland inviterer alle tillitsvalgte til skolering i bruk av FO sitt medlemsarkiv.

Når du lærer å bruke dette hjelpemiddelet i FO hverdagen din - da får du mye bedre oversikt over flokken din. Vi får bedre oversikt og både du og vi kan gjøre en bedre jobb for medlemmene!

Som det heter i hovedavtalen så har arbeidsgiver og de tillitsvalgte en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte.

De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det. Det er forutsetningen at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken frem for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet . 
Da må du hvite hvem de er...

Arbeidsgiver skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt.

Velkommen til hurtigkurs - en time og så eventuelt privat oppfølging!

Hilsen leder Grethe Kvist

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn