Dark Overlay

Sosialt arbeid i Nav stat – visjon eller fiksjon?

aug
Digitalt kurs på Teams, FO Oslo, 0188 OSLO

Hovedtillitsvalgte i Nav stat inviterer sammen med FO Oslo, til et frokostseminar med tema: -Hvordan ivareta og utvikle sosialt arbeid innenfor de statlige arbeidsområdene i Nav

Frokostseminaret retter søkelyset på hvilke betingelser sosialt arbeid har som fag ved Nav stat og om Nav stat har den kompetansen som trengs for å imøtekomme ulike samfunnsgruppers behov for hjelp og bistand
Hovedinnleder er Hanne Glemmestad, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomene i FO.

Selve programmet annonseres senere.

Frokostseminaret avholdes på Teams. Det blir sendt ut en videolenke i forkant frokostseminaret til de som er påmeldt

Påmelding sendes: post@oslo.fo.no eller meld dere på via medlemsregisteret innen 26.august.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kim Helene Olsen, leder for profesjonsfaglig utvalg for sosionomer og velferdsvitere på mob: 93402356 eller e-post: kim.helene.olsen@fo.no

Frokostseminaret er gratis og åpent for FO -medlemmer og andre interesserte.

 

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn