Dark Overlay

Tariffkonferanse og opplæring i lokale forhandlingar

aug
Scandic Sunnfjord hotell & spa, 6802 FØRDE

Er du tillitsvalt eller medlem av forhandlingsutval, og skal forhandle i dei lokale forhandlingane hausten 2020? FO Vestland inviterer til tariffkonferanse og opplæring i lokale forhandlingar.

Er du tillitsvalt eller medlem av forhandlingsutval, og skal forhandle i dei lokale forhandlingane hausten 2020? FO Vestland inviterer til tariffkonferanse og opplæring i lokale forhandlingar.

Tema vil vere

·         Tariffoppgjeret

·         Forhandlingsbestemmelsen

·         Forhandlingsteknikk       

Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkast etter rimelegaste reisemåte, og dei som treng overnatting frå måndag til tysdag, får dekka det. Har du behov for overnatting, må det gjevast beskjed om så tidleg som mogeleg.

Det kan ytast stønad til barnepass etter gjeldande satsar.

Permisjon: Tillitsvalde har rett til fri frå ordinært arbeid for å delta på tillitsvaldskulering. Retten finn vi i Hovudavtalen for KS. Deltakarane søkjer permisjon med løn etter HA del B, § 3.6.

Kurshaldarar: Jan Egil Haugland og Bente Owren, fylkessekretærar, FO Vestland

Tilbakemelding på om du har kome med på kurset sendast ut etter at fristen er gått ut.


Spørsmål? Kontakt fylkessekretær Jan Egil Haugland, telefon 913 62 737 eller e-post jan.egil.haugland@fo.no

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn