Dark Overlay

Tariffkonferanse og opplæring i lokale forhandlinger

aug
Klosterhagen hotell, 5011 BERGEN

Er du tillitsvalgt eller medlem av forhandlingsutvalg, og skal forhandla i de lokale forhandlingene i din kommune høsten 2020? FO Vestland inviterer til tariffkonferanse og opplæring i lokale forhandlinger.

Tema vil være

·         Tariffoppgjøret

·         Forhandlingsbestemmelsen

·         Forhandlingsteknikk       

Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte, og de som trenger overnatting fra onsdag til torsdag, vil få dekka det. Har du behov for overnatting, må det gis beskjed om så tidlig som mulig.

Det kan ytes stønad til barnetilsyn etter gjeldende satser.

Permisjon: Tillitsvalgts rett til fri fra ordinært arbeid for å delta på tillitsvaldskulering finner vi i Hovedavtalen for KS. Deltakarane søkar permisjon med lønn, med hjemmel i § 3.6.

Kursholdere: Jan Egil Haugland og Bente Owren, fylkessekretærer, FO Vestland 

Påmeldingsfrist:
14. august 2020

Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset sendes ut etter at fristen er gått ut.

Spørsmål? Kontakt fylkessekretær Bente Owren, telefon 466 64 095 eller e-post bente.owren@fo.no

 Vel møtt!

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn