Dark Overlay

Temakveld om utfordrende adferd

mai
Bystyresalen i Arendal kultur og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL

FO Arendal inviterer til spennende temakveld om utfordrende adferd!

Det blir filmvisning av den nylig publiserte filmen "Utfordrende adferd" i Bystyresalen på Arendal kulturhus og rådhus.

Ved å se denne filmen får du en grunnleggende forståelse av hva utfordrende atferd kan være. Filmen har en varighet på 25 minutter og er tekstet på norsk bokmål.

Filmen tar opp spørsmål som: Hva er utfordrende atferd? Hvor og når skjer det og ikke minst hvorfor skjer utfordrende atferd? Til sist ser de på hva som kjennetegner de miljøene som lykkes med å redusere eller har fjernet utfordrende atferd. 

I filmen møter dere pårørende, barn og voksne med utviklingshemming, fageksperter og tjenesteytere som har erfaring med utfordrende atferd. 

Utgangspunktet for filmen er utsagnet: Folk som har det bra og følger seg trygge vil sjelden slå seg selv eller andre. Teoretisk er grunnlaget for filmen Eric Emerson sin definisjon fra 2001; Kulturelt avvikende atferd som er så intens, frekvent eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor grad begrenser eller hindrer tilgang på vanlige tjenester i samfunnet. 

Diskusjon rundt temaet i etterkant av filmvisning og enkel servering.


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 20.05.2022