Dark Overlay

Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsforhold

okt
Fleischers Hotel, Evangervegen 13, 5704 VOSS
  • (24. oktober)
  • (25. oktober)
  • (26. oktober)
  • (27. oktober)
  • (28. oktober)

FO Vestland arrangerer Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsforhold (LAF) - Fleisher's Hotel, Voss Oppmøte: mandag 24.10.22 kl. 12:00. Avslutning: fredag 28.10.22 kl. 13:00.


Dette kurset har fokus på arbeidstakernes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Tillitsvalgte sitt arbeid i vid forstand er tema. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtaler og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet.

  • Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid
  • Kurset er utformet for tillitsvalgte i KS (kommune og fylkeskommune)
  • Vi oppfordrer til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme klubb deltar. FO-hverdagen blir enklere når en er flere som har samme kunnskap
  • Det er en fordel om deltakerne på kurset har gjennomført både God Start og Grunnkurs for tillitsvalgte, men det er ingen absolutt forutsetning.

Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen ved ledig kapasitet på kurset.

Kurset er begrenset til 25 deltakere, primært fra Vestland og Rogaland.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. FO dekker kost og losji. Behov for overnatting fra søndag må oppgis ved påmelding. Det ytes ikke kostgodtgjørelse på reise til og fra kurset. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Reiseutgifter: Dekkes normalt etter billigste reisemåte. Bruk av egen bil må avtales særskilt med kursarrangørene.

Permisjon: Deltakere søker arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende bestemmelse i Hovedavtalen KS, del B §3.6.

Kursholdere: Fylkessekretærene i FO Region Vest.

Påmelding: Via FO sin hjemmeside, www.fo.no-kurs-og konferanser. Trenger du hjelp for innlogging: kontakt din fylkesavdeling.

Påmeldingsfrist: 7. oktober. Det er bindende påmelding.Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset blir sendt ut etter at påmeldingsfristen er utgått. Program vil bli sendt ut ca. 1 uke før kurset.

Spørsmål om kurset? Kontakt FO Vestland, 476 77 999 eller post@vestland.fo.no  

Velkommen på kurs!

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn