Dark Overlay

TILLITSVALGTKURS OM LØNNS - OG ARBEIDSFORHOLD - 'LAF'-KURS

sep
Fleischers Hotel, Evangervegen 13, 5704 VOSS
  • (7. september)
  • (8. september)
  • (9. september)
  • (10. september)
  • (11. september)

FO Vestland og FO Rogaland inviterer tillitsvalgte i kommunesektoren til ukeskurs på Voss. Dette er en anledning til å bli godt skolert i lov og avtaleverk du som tillitsvalgt har behov for, bli litt kjent med fylkessekretærene, bygge nettverk med andre tillitsvalgte og spise smalahove – kanskje for aller første gang.

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakernes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Temaene er tillitsvalgtes arbeid i vid forstand. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtale og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet.

·         Kurset er basert på forelesninger, innledninger og gruppearbeid.

·         Kurset er utformet for tillitsvalgte i KS (kommune og fylkeskommune). Medlemmer som ønsker å skolere seg for senere å ta verv i FO er også velkomne.

·         Vi oppfordrer til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme klubb deltar. FO-hverdagen blir enklere når flere som har samme kunnskap.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. FO dekker kost og losji. Behov for overnatting fra søndag må oppgis ved påmelding. Det ytes ikke kostgodtgjørelse på reise til og fra kurset. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Reiseutgifter: Dekkes etter billigste reisemåte. Det blir bestilt fellesreise med tog til/fra Bergen. Bruk av egen bil må avtales særskilt med kursarrangørene.

Permisjon: Tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i Hovedavtalen. Den gjennomgående regelen er at man skal få nødvendig fri for å utføre vervet som tillitsvalgt. Deltakerne søker arbeidsgivere om permisjon med lønn etter gjeldende bestemmelse: Hovedavtalen KS § 3.6.

Kursholdere: Fylkessekretærene i Region Vest

Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset blir sendt ut etter at påmeldingsfristen er utgått. Program vil bli sendt ut ca. 1 uke før kurset.

Spørsmål om kurset? Kontakt FO Vestland v/Bente Owren. Tlf: 466 64 095 - E-post: bente.owren@fo.no
 

Velkommen til Voss og ærverdige gamle Fleischers Hotell!

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn