Dark Overlay

Tillitsvalgtopplæring i «Vervekurs» og presentasjon av «Arbeidsmiljøportalen».

apr
Digitalt på Teams, 8010 BODØ

FO Nordland inviterer til tillitsvalgtopplæring for tillitsvalgte innen alle tariffområder. Tema er «Vervekurs» og presentasjon av «Arbeidsmiljøportalen».Tid: 27.April 2021 kl 12:00-15:00

 

Sted: Digitalt på Teams

 

Påmeldingsfrist innen 22.April på https://www.fo.no/nordland.

Tillitsvalgte fra Nordland vil bli prioritert.

 

Kursholdere: Fylkessekretær Nina Kristin Botn og Fylkessekretær Marte-Sofie Aune

 

Praktisk:

Da kurset avholdes digitalt vil det bli sendt ut innkalling til deltakere på den mailadressen som registreres ved påmelding. Hvis dere ønsker innkalling på annen e-post må dette gis beskjed om så snart som mulig på post@nordland.fo.no

 

Tema for opplæringen vil være basert på kampanjen «LO for alle» som har som målsetning at LO skal bli den største arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesgrupper, i alle sektorer, i alle bransjer og på alle utdanningsnivå.

 

LO for alle er et felles prosjekt for alle forbundene i LO og vi i FO har laget et vervekurs for tillitsvalgte som vi ønsker å dele med tillitsvalgte i FO Nordland.

Vervekurset er en presentasjon som er tenkt for videre bruk.

 

I tillegg til Vervekurset vil vi ha en presentasjon av «Arbeidsmiljøportalen» som er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV og Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet.

 

Enkle grep kan gjøre stor forskjell

Ved å jobbe i fellesskap kan man sammen finne gode løsninger som kan gi:

-Et bedre arbeidsmiljø

-Lavere sykefravær

-Lavere kostnader

-Mer fornøyde og motiverte ansatte


Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6

Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2

Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c

Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b

NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

 

 

Det er viktig at du søker om permisjon så snart som mulig.

 

 

Vel møtt!

Fra oss i FO Nordland

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn