Dark Overlay

Tillitsvalgtsamling

okt
  • (13. oktober)
  • (14. oktober)
  • (15. oktober)
  • (16. oktober)

FO Agder inviterer tillitsvalgte til samling i Riga 13.-16. oktober 2019. Samlingen gir rett til permisjon med lønn etter gjeldende avtaler. Ved overtegning vil plassene bli fordelt etter beste skjønn og tillitsvalgte i Vest-Agder (minus Kristiansand som har et eget opplegg) har prioritet.

Program

13. oktober 2019

09:30        Avreise Kristiansand med felles transport til Torp

14:20        Flyavgang med Wizzair til Riga.  20 kg innsjekket bagasje + liten håndbagasje

16:55        Ankomst Riga og felles transport til hotellet i Gamlebye

20:00        Middag på restaurant i Gamlebyen

 

14. oktober 2019

                Frokost på hotellet

09:00        Innledning til tillitsvalgtrollen – regler for bruk av tid, forholdet mellom tillitsvalgt og verneombud, arbeidsgivers styringsrett og annet formelt som påvirker din rolle som tillitsvalgt

12:00        Lunsj

13:00        Varsling -regler og rutiner for varsling.  Hvem varsler, når varsler man og hvem har ansvaret for å følge opp?  Gjennomgang av FO`s varslingsveileder

14:00        Gruppearbeid med case knyttet til varsling

14:45        Gjennomgang av gruppearbeid og oppsummering

15:30        «Metoo» et år etter?  Om tillitsvalgtes rolle i saker med seksuell trakassering

16:30        Sosial utflukt med mat

 

15. oktober 2019

                Frokost på hotellet

09:00        Lokale forhandlinger – forberedelse til lønnsoppgjøret 2019

11:30        Tillitsvalgtes rolle i saker om yrkesskade

12:00        Lunsj

13:00        Tillitsvalgtes arbeid med medlemsaker.  Hvordan håndterer vi sykefravær, arbeidsmiljøkonflikter og annet som enkeltmedlemmer opplever?

14:30        Gruppearbeid med case

15:00        Oppsummering av gruppearbeid

20:00        Middag på restaurant i Gamlebyen

 

16. oktober 2019

                Frokost og utsjekking

08:45        Bussavgang for studiebesøk på Martasenteret

                Martasenteret er FO Aust-Agders internasjonale solidaritets-prosjekt hvor det jobbes med kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, menneskehandel og prostitusjon.  Enkel lunsj

11:00        Busstransport til flyplassen

13:05        Flyavgang til Torp

13:50        Ankomst Torp og retur til Kristiansand etter bagasjeutlevering

 

Påmelding ved å melde deg på fo.no og finne kurset på «Hva skjer?»

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn