Dark Overlay

Tillitsvalgtskolering for hovedtillitsvalgte

sep
Hotel Vic, Skolegata 1, 3916 PORSGRUNN

Velkommen til opplæring for hovedtillitsvalgte. Tid: 29.09.2022 kl. 09.00 - 16.00 Sted: Hotel Vic, Skolegata 1, Porsgrunn Tema denne gangen vil være kommunikasjon. God og strategisk kommunikasjon er viktig både i møte med arbeidsgiver, medlemmer og politikere for å få til et godt samarbeid. Vi får besøk fra FO sentralt. Påmelding FØR 15.09.22 i medlemsportalen på www.fo.no

DU HAR RETT TIL PERMISJON FOR Å DELTA:  

HOVEDAVTALEN KS § 3.5, STAT § 39.1, SPEKTER HELSE § 52, VIRKE § 4-4.4 OG NHO § 5-8. 

 

Med vennlig hilsen  

Vidar Byholt og Linda Pettersen  

Fylkessekretærer FO Vestfold og Telemark  

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.09.2022