Dark Overlay

Tillitsvalgtskolering om yrkesskade og tilrettelegging ved redusert arbeidsevne

feb
Scandic Nidelven, 7010 TRONDHEIM
  • (8. februar)
  • (9. februar)

Kurset omhandler forebygging av og oppfølging ved sykdom og redusert arbeidsevne samt yrkesskade. Innleder er Camilla Fosse, jurist og rådgiver FOs forbundskontor

Forebygging av og oppfølging ved sykdom og redusert arbeidsevne
Opplæringen tar for seg særlig tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
Hvilke regler gjelder? Tilrettelegging før, under og etter sykdom.
Hvilke rettigheter og plikter har ansatte og arbeidsgiver?
Hva må tillitsvalgt være obs på? Anbefalinger/tips hva gjelder rutiner mm.

Yrkesskade
Hva er yrkesskade og yrkessykdom?
Hvilke regler gjelder?
Hvilke rettigheter har vi?
Hva må tillitsvalgte være obs på?

Kurset er gratis for tillitsvalgte. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Hjemmel for permisjon kan fås ved å kontakte FO Trøndelag.

Program samt bekreftelse på plass blir sendt ut senest ca. 2 uker før kursstart.

Dersom du trenger overnatting fra den 7.februar kontakt FO Trøndelag på trondelag@fo.no.
Dersom du har allergier send dette til tronderlag@fo.no.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 23.01.2023