Dark Overlay

Tillitsvalgtsopplæring

aug
Wood hotel, 2380 BRUMUNDDAL
  • (29. august)
  • (30. august)

FO Innlandet inviterer de tillitsvalgte i FO Innlandets klubber til opplæring og faglig utvikling i rollen som tillitsvalgt.

FO Innlandet inviterer tillitsvalgte fra alle klubber og tariffområder til to dager med opplæring, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Frist for påmelding: 31. juli 2022

Program (endelig program vil sendes ut etter sommerferien).

Mandag 29. august:

09.30:
Registrering starter

10.00:
Årets lønnsoppgjør
Inndeling i grupper etter tariffområder med temaer som er tilpasset de ulike områdene. Forslag på tematikk:
- Lokale forhandlinger
- Tillitsvalgtsrollen
- Klubbygging
- Veiledning i utfylling av lønnskrav

11.30:
Lunsj

12.30- 16.30:
Fortsetter tema

19.30:
Felles middag

Tirsdag 30. august

09.00:
Likestillings- og diskrimineringslovverket for tillitsvalgte.
Hvordan kan normer i samfunnet, virksomheter eller kommuner - og hos hver enkelt - være med på å snevre inn måten å tenke om likestilling? 
Kan vi diskriminere uten å mene det?
Praktiske eksempler og konkrete forslag til hvordan vi kan møte dette i rollen som tillitsvalgt.

Frøydis Sund fra Likestillingssenteret foreleser om temaet.

 

11.30: Lunsj

12.30:
Tillitsvalgtes rolle
- ved sykemelding
- ved tilretteleggingsbehov
- ved arbeidsmiljøproblemer

15.30: Vel hjem og takk for denne gang


Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon:
- Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
- Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
- Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c
- Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
- NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn