Dark Overlay

Trygg i egen seksualitet

mai
Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 B, 2615 LILLEHAMMER

Fagdagen handler om kjønn, normer, seksualitet, grensesetting og vold. Spesielt rettet mot ansatte innen tjenestene for utviklingshemmede.

Trygg i egen seksualitet


Fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting


FO Innlandet inviterer til fagdag i samarbeid med Likestillingssenteret.


Fagdagen handler om kjønn, normer, seksualitet, grensesetting og vold, spesielt rettet mot ansatte innen tjenestene for utviklingshemmede.


Fagdagen er gratis og arrangeres med tilskudd fra Bufdir.

Målsettingen med fagdagen er å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep. Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape
trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Program
08.30- Registrering
09.00 – Del 1: Kjønn og følelser
11:00 – Del 2: Seksualitet
12:00 – Lunsj
12:45 – Del 2: Seksualitet
13:45 – Del 3: Overgrep og grenser
15:45 – Kurs avrundes. Vel hjem!


Påmeldingsfrist er 2. mai.

Fagdagen har plass til 40 pers. Førstemann til mølla, medlemmer av FO Innlandet vil bli prioritert


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 03.05.2022