Dark Overlay

Turnuskurs/arbeidstidskurs

sep
Scandic Nidelven, 7010 TRONDHEIM
  • (27. september)
  • (28. september)
  • (29. september)

Kurset gir en grundig innføring i bestemmelsene i lov- og avtaleverket rundt turnus og arbeidstid. Rollen som tillitsvalgt i forhold til utarbeidelse av turnus står i fokus. Kurset veksler mellom forelesning, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Tema som gjennomgås på kurset: 

- Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

- Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus

- Overtidsbestemmelser

- Tillitsvalgtes og arbeidsgivers roller i arbeidet med turnus


Kurset passer i hovedsak for tillitsvalgte i KS, og gir rett til permisjon fra jobb. Endelig bekreftelse på plass, kommer sammen med program og praktiske opplysninger for kurset, etter påmeldingsfristen. Søk permisjon med lønn, under forutsetning om at du får plass på kurset. All kommunikasjon sendes til den e-posten som er oppgitt i medlemsregisteret. Vi oppfordrer til å ta med PC eller nettbrett, da alt materiell sendes ut digitalt. 


Reise dekkes etter billigste reisemåte. Gi beskjed dersom du trenger overnatting fra mandag. 


Begrenset antall plasser. 


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 13.09.2022