Dark Overlay

TURNUSKURS

jun
Klosterhagen, Bergen, 5011 BERGEN
  • (9. juni)
  • (10. juni)

FO Vestland inviterer tillitsvalgte fra kommunesektoren (KS) til to dagers turnuskurs. Hvis du ikke har arbeidet i turnus, er det en fordel om du tidligere har deltatt på kurs i lov og avtaleverk.

Tema vi tar opp er:

  • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
  • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
  • Tillitsvalgtes rolle i arbeidet med turnus
  • Alternative arbeidstidsordninger etter AML. §10-12, 4 ledd
  • Årsturnus
  • Hjelpeturnus, bestemmelser vedr. helg/høytid/ferie
  • Praktiske oppgaver

Tillitsvalgte har rett til permisjon etter følgende bestemmelser: KS Hovedavtalens Del B § 3–6,

Annen informasjon: Kurset er gratis. Kost- og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, og de som trenger overnatting får dekket det. Fint om du ringer oss så vi kan bestille rom til deg.


Kursholdere: Bente Owren og Erik Birkeland


Påmelding:
Via hjemmesiden https://www.fo.no/vestland/ Trenger du hjelp for å logge deg inn, så ring oss på tlf 476 77 999.


Påmeldingsfrist: 29. mai


E-post med bekreftelse sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.


Ved ledig kapasitet, åpner vi for at ledere kan melde seg på sammen med tillitsvalgte mot dekning av kostnadene. Kontakt avdelingen på post@vestland.fo.no.


Velkommen!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 29.05.2020