Dark Overlay

Utenforskap og veier fram til inkludering og fellesskap

sep
Anker Hotell, Storgata 55, 0506 OSLO

Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger og for sosionomer arrangerer tre spennende forelesere fra arenaene jobb, bolig og fritid.

Vi får besøk av tre spennende foredragsholdere:

Tonje Sannes: Sosialarbeiderens rolle i arbeidsinkludering; er det behov for en endret eller en forsterket rolle?: Arbeidsinkludering er viktig for å redusere utenforskap i Norge. De siste årene har Supported Employment fått fotfeste i NAV og vokst seg stort som rådende perspektiv innenfor arbeidsinkludering. Samtidig har det de siste årene vært økt fokus på markedskompetanse i NAV. Foredraget ønsker å løfte opp målet med Supported Employment; jobbfastholdelse framfor jobbformidling, og se nærmere på hvordan økt fokus på sosialt arbeid kan bidra til å nå dette målet.

Unni Sandodden: Sosialarbeider i andres hjem – om tette doer, endringskrav og kjærlighet: Sosionom med mange års erfaring fra det boligsosiale feltet i Oslo kommune og Kirkens Bymisjon vil snakke om utfordringer og metoder

Andre Muri: Tidligere fotballspiller som nå leder gatelaget til Asker fotball. Laget er for mennesker med rusutfordringer og er et samarbeidsprosjekt mellom fotballen, NAV og Asker kommune: Temaet er hvordan idrett kan hindre utenforskap.

 


Seminaret er inkludert enkel lunsj, og er gratis for FO-medlemmer, ikke-medlemmer kr. 300,-

Vi starter kl. 09.00 med registrering og kaffe/te.

 

Det er profesjonsutvalget for barnevernspedagoger og sosionomer som arrangerer.

Kurspåmelding