Dark Overlay

Yrkesetikk i praksis

okt
Thon hotel Høyers, 3724 SKIEN

FO Telemark inviterer til etikkdag, med tema "Yrkesetikk i praksis". Vi har invitert Jorunn Vindegg og Beate Indrebø Hovland.


Jorunn Vindegg er sosionom, studieleder for sosialt arbeid ved Oslo met og leder i yrkesetisk råd i FO.

Beate Indrebø Hovland er utdannet teolog fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i etikk fra NTNU i Trondheim. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole der hun først og fremst arbeider med profesjonsetikk, men har også fokus på narrativ etikk, og medisinsk etikk.

Fagdagen er gratis for medlemmer/studentmedlemmer i FO Telemark og FO Vestfold. 


Ikke-medlemmer betaler kr. 1.000.-

Husk å oppgi navn, arbeidsgiver og fakturaadresse når du melder deg på!

 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 01.10.2019