Søk

Du er her:

Årsmøte Trondheim kommune - tillitsvalgtskolering

13.02.2018

Tirsdag 13. februar kl. 12.30 - 19.00

Sted: Clarion Collection Hotel Grand Olav (Olavshallen)

 

Innkalling til tillitsvalgtskolering og årsmøte i FO klubben Trondheim kommune 2017

Tillitsvalgtskolering kl. 12.30 - 15.30:

Tema: HMS/ arbeidsmiljø og tillitsvalgtes rolle i HMS og arbeidsmiljøarbeid.

Innledning og gruppearbeid:

“Emosjonelle belastninger og risiko for psykisk uhelse innenfor relasjonspregede yrker”

v/ Enhetsleder ved Arbeidsmiljøenheten Hans Jacob Busch

Middag kl. 15.30 - 16.30

Årsmøte kl. 16.30 - 19.00:

Dagsorden:

 1     Åpning og innledning

 2     Konstituering

a)     Innkallingens lovlighet

b)    Valg av dirigent(er)

c)     Valg av sekretær(er)

d)    Valg av protokollkomité

e)     Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

3     Årsberetning

4     Regnskap

5     Saker

6     Budsjett

7     Valg

Innledning ved valgkomiteens leder Ingar S. Lundereng

-       1 stk Hovedtillitsvalgt

-     10 stk Medlemmer til styret

-     15 stk Representantskapsmedlemmer,  FO Trøndelag

-      Andre valg

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet, må gjøre det ved å sende forslag til klubbstyret ved Arnhild H. Skaanes eller Mona Berger.

Frist 30. januar 2018

hxs@trondheim.kommune.no

zge@trondheim.kommune.no

Medlemmer som ønsker å komme med forslag til kandidater til valg, tar kontakt med valgkomiteen v/ leder Ingar S. Lundereng, inu@trondheim.kommune.no

Påmelding til både skolering, årsmøte og middag gjøres via www.fo.no.

Tillitsvalgte kan søke permisjon fra jobb for tillitsvalgtskoleringen med hjemmel i Hovedavtalen § 3-6.

Arrangementet er åpent for alle FO medlemmer som er ansatt i Trondheim kommune.

Vel møtt!

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning