Søk

Du er her:

FO Akershus FO Østfold FO Hedmark FO Oppland - Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår

Sarpsborg , 11.09.2017 - 15.09.2017

Tid:      11.–15. september 2017
             Kurset starter kl. 10:30 og avsluttes seinest kl 15:00 siste dag
Sted:   Quality Hotel Sarpsborg, Sarpsborg

Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår "Arbeidslivskurs"

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

  • Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid.  Rundt temaet brukes forhandlingsteknikk i tillegg til rollespill.
  • Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommuner), styre- og utvalgsmedlemmer i fylkesavdelingene (spesielt tariffpolitiske utvalg).

Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen!

Kurset er begrenset til 25 deltakere – fra Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO.
Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale:

KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3–6

Påmelding innen 25. august 2017 - Påmelding på www.fo.no /kurs/konferanser

Program samt bekreftelse, hvis du har kommet med på kurset og bestillingsskjema for reise vil bli utsendt etter påmeldingsfristens utløp.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning