Søk

Du er her:

FO Akershus - Innkalling til årsmøte i FO Akershus

Sundvolden , 06.03.2018 - 07.03.2018

Tid: 6. - 7. mars 2018

Sted: Sundvolden Hotel

 

Innkalling til årsmøte i FO Akershus

Som medlem av representantskapet, styret eller faste råd og utvalg, jf. vedtektene, innkalles du til årsmøtet i FO Akershus. Sakspapirene sendes ut i slutten av uke 5.

Årsmøtet avholdes over to dager med overnatting på Sundvolden Hotel. Oppmøte på Sundvolden for registrering osv. fra kl. 09.00 tirsdag 6. mars. Møtet starter kl. 09.45.

Åpningen og den faglige delen avholdes sammen med FO Oslo og FO Buskerud.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik åpner årsmøtet.

Deltakerne må melde seg på innen 15. februar.  Påmelding til: post@akershus.fo.no

Representantskapets medlemmer møter med alle rettigheter (tale-, forslags- og stemmerett). Dersom du ikke kan møte, må du selv melde fra til din vararepresentant, slik at denne kan møte i ditt sted med alle rettigheter. Du må også gi melding til oss.

Medlemmer av styrets rådgivende utvalg, kontrollkomité og valgkomité møter med tale- og forslagsrett. Øvrige medlemmer som ønsker å delta møter med tale- og forslagsrett. Medlemmer av styret/representantskap og styrets faste råd og utvalg jf. vedtektene har rett på tjenestefri med lønn (permisjon) etter hovedavtalen for å delta på årsmøtet:

KS  : Hovedavtalen § 16 e

Virke/HUK-området: Tillegg til hovedavtalen LO og Virke (del 1) kap. 3 - pkt. 3.1 og 3.2.

Spekter: Hovedavtalens § 26 b

Staten: Hovedavtalens § 34, pkt2

Øvrige medlemmer har ikke tilsvarende rettigheter.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning