Søk

Du er her:

FO Aust-Agder og Vest-Agder Dagskurs Barn og unge eksponert for alkohol

Arendal , 25.10.2017

FO Aust-Agder og FO Vest-Agder

Tid:      Onsdag 25. oktober 2017 fra kl. 0900 til 1500        

Sted:    Thon Hotel Arendal

Dagskurs - Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med vekt på FAS/FASD!

Fagpersoner fra Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader i ved Sørlandets sykehus Arendal er ansvarlige for det faglige innholdet(se side 2 for info om foreleserne).

Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning om ulike rusmidlers påvirkning på fosterets normale utvikling med særlig fokus på alkohol.  Det vil bli fokusert på skadevirkninger, forekomst, diagnostikk, klinisk bilde, praktiske konsekvenser og utfordringer for barnet og familien i hverdagen.

Målgruppe er ansatte i barneverntjenesten, helsesøstre, jordmødre, ansatte i ABUP, familiearbeid, ansatte på føde og barsel og utredningsinstitusjoner fosterforeldre og andre som finner dette aktuelt.

Kurset er gratis for FO-medlemmer og det koster kr. 750,- pr. deltaker for andre.  Dette inkluderer måltider og forfriskninger på kurshotellet.

Påmelding sendes austagder@fo.no senest 1. oktober 2017.  Påmelding er bindende

Velkommen til Arendal 25. oktober 2017!

Om foreleserne:

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus Arendal. Hun avsluttet sitt doktorarbeid i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.  Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade.  Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus i Arendal og Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Jon Skranes er barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus Arendal.  I tillegg jobber han som professor i bistilling ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU i Trondheim.  Han er tidligere leder av forskningsgruppen der ”Center For Early Brain Development (CEBRA)” ved NTNU som ser på kliniske konsekvenser i et livsløpsperspektiv av å være født prematurt og/eller med lav fødselsvekt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av hjernen.  Skranes har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade ved HABU i Arendal i mange år.  Sammen med resten av teamet i Arendal har han utviklet ”HABU Arendalsmodellen” for utredning, diagnostisering og oppfølging av barn og unge med medfødt russkade. Han er overlege (50%) i den nyopprettede Regional kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR) Helse Sør-Øst.

Åse Beate Lindland er sosionom med mange års erfaring fra Sørlandet sykehus Arendal hvor hun har jobbet på barneavdelingen og senere i HABU.  Hun har også erfaring fra førstelinjen og er FO-medlem. Lindland er ansatt som sosionom i 50% stilling ved RK-MR og 50% stilling i HABU.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning