Søk

Du er her:

FO Aust-Agder - Samling for tillitsvalgte i alle tariffområder

Grimstad , 15.10.2018

Tid:      Mandag 15. oktober 2018 – kl. 0900 til 1530

Sted:    Arendal eller Grimstad

 

Samling for tillitsvalgte i FO Aust-Agder

Det innkalles med dette til samling for tillitsvalgte i alle tariffområder.  Innkallingen gjelder så vel plasstillitsvalgte som hovedtillitsvalgte.

 09:00   Velkomst med fylkesleder eller fylkessekretær.  Noe å bite i

09:15   Den lokale tillitsvalgte - FO`s viktigste organisasjonsledd  v/ Inge

09:30   Om leserinnlegg og sosiale media v/ kommunikasjonsleder Line Haugland

            Praktiske øvelser knyttet til aktuelle tema

11:30   Lunsj

12:15   Line fortsetter

13:00   De digitale tillitsvalgt-verktøy v/ IKT- og organisasjonskonsulent Jonas Semmerud

14:00   Pause med «tiltugg» 

14:15   Jonas fortsetter

15:15   Oppsummering og evaluering

15:30   Slutt for dagen

 Tillitsvalgte har krav på permisjon med lønn og det søkes arbeidsgiver etter følgende hjemler:

Permisjon søkes arbeidsgiver:

KS – HA Del B § 3-6

Stat – HA Kap. 8 § 39, 2. og 3. punkt 2.

Spekter – HA Del III, Kap X § 52, c,

Påmelding via fo.no senest 1.10.18

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning