Søk

Du er her:

FO Aust-Agder - Vernepleierkonferansen 2018

ARENDAL , 08.10.2018

Tid: 8. oktober -  kl. 08:30-17:00

Sted: Tyholmen Hotell i Arendal

Vernepleierkonferansen 2018        

Profesjonsfaglig utvalg i FO Aust-Agder har med dette gleden av å invitere til årets konferanse for vernepleiere i Aust-Agder.  Andre enn vernepleiere er selvsagt velkommen, men ved overtegning har denne profesjonen prioritet.

Hovedtema (fra kl 9 til 14):

Utviklingshemming og psykisk helse

-Hva er god psykisk helse?

Hvordan oppnå god psykisk helse?

-Risikofaktorer for dårlig psykisk helse

Hvordan kan helsearbeidere bidra forebyggende overfor personer med utviklingshemming?

Foreleser:

Trine Lise Bakken er forsker ph.d./cand.san. og psykiatrisk sykepleier. Hun leder Regional kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklings-hemning/autisme ved Oslo universitetssykehus. Hun er også førsteamanuenesis ved OsloMet, ved videreutdanning i Utviklingshemming og psykisk lidelse. Hun har vært leder for prosjektet «Autisme og psykiske lidelser hos voksne» i regi av det nasjonale autismenettverket. Bakken avsluttet i 2010 sitt doktorgradsarbeid, som omfattet indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter og har vært redaktør/medredaktør for fire fagbøker om psykiatri og utviklingshemning.

Fra kl 14:15 til 17:00 kjøres parallellsesjoner/workshops med 4 tema:

Vernepleieren i demensomsorgen

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i Rus/psykiatri

Vernepleieren og velferdsteknologi

Konfereransen er gratis for FO-medlemmer og andre betaler kr. 750,- i kursavgift.  Meld deg inn og delta GRATIS! Påmelding på fo.no eller til austagder@fo.no (gjelder ikke-medlemmer). 

Frist for påmelding 1.9.18

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning