Søk

Du er her:

FO Buskerud - Buskerud-Seminar og Årsmøte

06.03.2018 - 07.03.2018

Tid:      6.-7. mars 2018

Sted:    Sundvolden hotel

VELKOMMEN TIL FO BUSKERUD-SEMINAR OG ÅRSMØTE

Under mottoet «Fag, fest og fagforening» inviterer FO Buskerud igjen alle medlemmer til det tradisjonelle FO Buskerud- seminaret.   Dette skjer på Sundvolden hotel 6.-7. mars 2018

Arrangementet er tredelt. Først årsmøte, detter middag med overnatting og fagseminar dag 2. 

Alle medlemmer er velkomne til hele arrangementet – også årsmøtet, men det er bare representantskapsmedlemmer som har rett til permisjon med lønn for å delta på selve årsmøtet.

Åpningen og den faglige delen avholdes sammen med FO Oslo og FO Akershus. Dette er i tråd med våre erfaringer om at vi liker å treffe andre FOere og at det er «stas» å være mange.

Tirsdag 6. mars 2018

09:30 registering og kaffe

10:00 Åpning.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik åpner årsmøte, etterfulgt av « Utenforskap og radikalisering» med Stian Vatnedal barnevernspedagog og politimann.

Seminardagen onsdag 7. mars starer vi kl 09:00 – 12:00

Tema er « Hvem hjelper hjelperen»  med Per Isdal spesialpsykolog og psykoterapeut, han har over mange år arbeidet i kontakt med voldsutøvere . Hans foredrag handler om traumatisering og sekundærtraumatisering i arbeidet med barn og unge preget av traumer, overgrep og/eller omsorgssvikt.  Aktuelles stikkord for hans foredrag er involveringsutmattelse og empatiutbrenthet.

 Han stiller følgende spørsmål:  

Hvordan påvirkes vi av arbeid med barn og unge som har det vanskelig? Hva er normale og vanlige reaksjoner?

Hva betyr denne påvirkningen for de barn og unge vi møter?

Hva kan vi gjøre med de belastninger vi får gjennom jobben?

Hvordan kan vi bevare oss selv?  

Medlemmer i FO Buskerud betaler kr 500,- for fagseminar, FO Buskerud spanderer middag og overnatting! Vi har kun 45 rom og praktiserer prinsippet om førstemann til mølla.

Det er mulig å delta bare på fagseminaret.

Ikke – medlemmer kan delta på fagseminaret til kr 950,- påmelding skjer da på mail til gry.juvelid@fobuskerud.no

FO medlemmer melder seg på elektronisk via kursportalen.

Frist for påmelding 13. februar!

Dette er en formell innkalling til årsmøtet, med viktige frister.

Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen 6. februar 2018

Dagsorden

Åpning

Konstituering

Årsberetninger

Regnskap og kontrollkomiteens beretning

Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram

Budsjett

Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning

Valg

Saker til årsmøtet med styrets innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes, dvs innen 20.02. Saker som ikke er satt opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker dette.

Representantskapsmedlemmer møter med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett

Representantskapsmedlemmer vil ha rett til permisjon i kraft av å være representantskapsmedlem. Det er følgende bestemmelser som gjelder:

Kommunesektoren/KS:  
Hovedavtalen Del B, § 3-5c (inntil 12 dager pr år),

Spekter/sykehusene:
Hovedavtalen § 52 b

Virke § 3.2.b i ”Tillegg til Hovedavtalen Virke-LO”

Staten § 39.1

Alle vil ha rett til permisjon med lønn!

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning