Søk

Du er her:

FO Buskerud - Grunnkurs for nye tillitsvalgte i Buskerud,Vestfold, Telemark og Agderfylkene.

Telemark , 06.02.2019 - 07.02.2019

Tid: onsdag 06.februar - torsdag 07.februar - Oppstart 06.02 kl. 10 00 – avslutning 07 02 kl. 14.00

Sted: Bø hotell, Bø i Telemark – overnatting for alle som ønsker det

 

GRUNNKURS FOR TILLITSVALGTE

Kurset er beregnet på nyvalgte tillitsvalgte fra alle tariffområder
Det er også mulighet for overnatting fra tirsdag kveld for deltakere med lang reisevei! Ta da kontakt med FO Buskerud  

Dere som har vært tillitsvalgte en stund og ikke har vært på kurs – eller trenger litt oppdatering er også meget velkomne og oppfordres til å melde dere på. Kurset er obligatorisk for nye tillitsvalgte!  Du har rett til permisjon med lønn! (se nedenfor)

Tema for kurset:

  • FO som organisasjon – din plass i FO
  • Lønns- og arbeidsvilkår: om tariffavtaler/overenskomster – arbeidsmiljøloven  
  • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter. Hovedavtalene.
  • Medlemshenvendelser – medlemssaker – drøftinger – forhandlinger

Kurset er gratis, hotellopphold og reiseutgifter blir dekket.
Kursansvarlige er fylkessekretærene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn!

Rett til permisjon er hjemlet i

  • KS (kommuner og fylkeskommune): Hovedavtalen Del B, § 3-6.
  • Spekter (helseforetakene): Hovedavtalen § 52
  • Staten (Bufetat, kriminalomsorgen, høyskoler mm): Hovedavtalen § 39.2
  • Virke (private organisasjoner): Overenskomstene, tillegg til Hovedavtalen (del1), § 3.2b)
  • NHO (private virksomheter); Hovedavtalene LO – NHO § 5-8 (ikke krav på med lønn, men FO kan dekke tapt arbeidsfortjeneste)  

Meld deg på her! -  innen 22.01.2019 

Dersom du ikke ønsker/trenger overnatting er fristen 30.01. 2019

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning