Søk

Du er her:

FO Buskerud - Tillitsvalgtkurs om lønn- og arbeidsforhold

Gjeving , 17.09.2017 - 22.09.2017

Tid:      (17. starter med middag) 18. – 22. september 2017

Sted:    Bokhotellet Lyngørporten, Gjeving.

Oppstart mandag 18.09 kl. 0900 og avsluttes etter lunsj kl. 12.30 siste dag, fredag 22.09.

TILLITSVALGTSKURS OM LØNN - OG ARBEIDSFORHOLD

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønns- og arbeidsforhold, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid. Rundt temaet forhandlingsteknikk brukes i tillegg rollespill.

Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommuner), styre- og utvalgsmedlemmer i fylkesavdelingene (spesielt tariffpolitiske utvalg).

Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen!

Kurset er begrenset til 27 deltakere fra Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Kursansvarlige er fylkessekretærene: Linda Pettersen (Telemark), Inge Engeland Johansen (Aust-Agder), Vidar Byholt (Vestfold) og Bjarne Gilje (Buskerud)

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost- og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn. Eventuell dekning av tapt arbeidsfortjeneste eller støtte til barnetilsyn må avklares med din fylkesavdeling på forhånd.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale:

KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3-6

Program samt bekreftelse, vil bli utsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Påmelding via kurs/konferanser på FOs web side.

Påmeldingsfrist: 24. august 2017. Bindende påmelding.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning