Søk

Du er her:

FO Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder - Grunnkurs for tillitsvalgte

Tønsberg , 06.02.2018 - 07.02.2018

Tid: tirsdag 06.februar - onsdag 07.februar - Oppstart 06.02 kl. 10.00 – avslutning 07 02 kl. 14.00

Sted: Quality hotell, Tønsberg

 

GRUNNKURS FOR TILLITSVALGTE

Kurset er beregnet på nyvalgte tillitsvalgte fra alle tariffområder

Det er også mulighet for overnatting fra mandag kveld for deltakere med lang reisevei! Ta da kontakt med FO Buskerud 

Dere som har vært tillitsvalgte en stund og ikke har vært på kurs – eller trenger litt oppdatering er også meget velkomne og oppfordres til å melde dere på. Kurset er obligatorisk for nye tillitsvalgte!  Du har rett til permisjon med lønn! (se nedenfor)

Tema for kurset:

FO som organisasjon – din plass i FO

Lønns- og arbeidsvilkår: om tariffavtaler/overenskomster – arbeidsmiljøloven  

Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter. Hovedavtalene.

Medlemshenvendelser – medlemssaker – drøftinger – forhandlinger

Kurset er gratis, hotellopphold og reiseutgifter blir dekket.
Kursansvarlige er fylkessekretærene i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder 

Tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn!

Rett til permisjon er hjemlet i

KS (kommuner og fylkeskommune): Hovedavtalen Del B, § 3-6.

Spekter (helseforetakene): Hovedavtalen § 52

Staten (Bufetat, kriminalomsorgen, høyskoler mm): Hovedavtalen § 34.

Virke (private organisasjoner): Overenskomstene, tillegg til Hovedavtalen (del1), § 3.2b)

NHO (private virksomheter); Hovedavtalene LO – NHO § 5-8 (ikke krav på med lønn, men FO kan dekke tapt arbeidsfortjeneste) 

Påmelding på kursportalen (www.fo.no a kurs og konferanser) innen 22.01.2018 

Dersom du ikke ønsker/trenger overnatting er fristen 30.01. 2018

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning