Søk

Du er her:

FO Finnmark - Innkalling til årsmøte

Levi, Finland , 06.03.2018 - 07.03.2018

Tid: Tirsdag 6.mars kl. 1400 – onsdag 7. mars kl. 1500

Sted: Levi - Overnatting: Hotel Hulluporo

 

Innkalling til årsmøte i FO Finnmark 2018

Oppstart med lunsj kl. 13.30 6. mars

Saksliste:

Åpning

Konstituering

2.1 Innkallingens lovlighet

2.2 Valg av dirigent(er)

2.3 Valg av sekretær(er)

2.4 Valg av protokollkomité

2.5 Valg av redaksjonskomité

2.6 Valg av tellekorps

2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden

2.8 Godkjenning av forretningsorden

        3. Årsberetninger

        4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning

        5. Innkomne forslag

        6. Økonomi

        6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden

        6.2 Budsjett

        7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.5)

        8. Valg av:

a) Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.

b) Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.

c) Rådgivende utvalg

d) Valgkomité.

e) Kontrollkomité

f) Andre valg

Saker som ønskes meldt inn til årsmøtet må sendes styret innen 5.februar 2018.

Når dere søker om permisjon så henvis til:

KS området: Hovedavtalen § 3-5,c

Spekter: Hovedavtalen §  52, B

Staten: Hovedavtalen § 39,1

NHO: Hovedavtalen § 5-8

Praktiske opplysninger:

Påmeldingsfrist er fredag 19. januar

All reise/kjøring skal samordnes. Ta kontakt med oss på fylkesavdelingen.

FO Finnmark dekker deltagelse, reise og opphold for FO Finnmarks representanter.

Meld deg på via Web, på www.fo.no. under kurs/konferanser. Logg deg inn med medlemsnummer og fødselsnr. 

I kommentarfeltet i påmeldingen kan du melde fra om eventuelle allergier eller særskilte behov.

For spørsmål, kontakt FO Finnmark ved Heidi på 95813430/ Anita på 95822261 eller send en mail til kontor@fofinnmark.no

 

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning