Søk

Du er her:

FO Finnmark - LDO likestillings og diskrimineringslovverket

Alta , 17.01.2018

Tid: 17. januar

Sted: Scandic hotel Alta

Vi har den glede å invitere FO medlemmer til fagkurs på Scandic hotell Alta, 17.-18.01.2018

Onsdag 17. januar

13.00- 16.00 Likestillingslovverket v/ Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Hovedoppgaven til LDO er å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. De fungerer som et rådgivende organ, og kan også prøve diskrimineringssaker.

Fra 01.01.2018 får vi en ny likestillings- og diskrimineringslov, som samler likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Vi får besøk av Claus Jerwell og Emma C. Hermanrud fra LDO.

Praktisk informasjon:

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kan du logge deg inn med medlemsnummer og

fødselsnummer på www.fo.no, eller send mail til oss i FO Finnmark på kontor@fofinnmark.no.

 

Deltakelse på Mørketidsseminaret er gratis for FOs tillitsvalgte og medlemmer.

Eventuell dekning av reise må avklares med fylkesavdelingen i forkant.

 

Vi ønsker også ikke-medlemmer velkommen. Kontakt oss på kontor@fofinnmark.no for påmelding.

Kursavgift for ikke- medlemmer: Likestillings- og diskrimineringslovverket- 500,-

Påmeldingsfrist: 07.01.2018

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning