Søk

Du er her:

FO Finnmark - Tillitsvalgtopplæring

Alta , 15.01.2019 - 17.01.2019

Tid: 15 – 17. januar

Sted: Alta- Uit, Campus Alta og Scandic

 

Tillitsvalgtopplæring i Alta 15 - 17. Januar 2019

TIRSDAG 15. JANUAR

Tillitsvalgtopplæring i omstillinger v/Sissel Hallem (fagkonsulent FO)

09.00-12.00 Lov og avtaleverk i omstillinger

12.00- 13.00 Lunsj

13.00- 16.00 Forts. kurs i omstillinger

17.00-Middag og sosialt samvær

ONSDAG 16. JANUAR

09.00-12.00 Foredrag Om mobbing m/ Kristin Oudmayer (Unicef Norge)

Foredraget tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan sårbarhet, utenforskap og mobbing kommer til uttrykk i barns liv, og hvordan voksne best kan forstå og møte det. Foredraget tar også for seg voksnes rolle når det gjelder å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer hvor barns rettigheter er i sentrum. Oudmayer kommer også med konkrete forslag til tiltak. Foredraget dveler ved voksne som rollemodeller for egne og andres barn og hva det vil si å være en betydningsfull voksen. 

Kristin Oudmayer er fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF Norge, og leder programmet: ”Du kan være Den ene”. Hun holder foredrag og skriver om barns rettigheter, mobbing og psykisk helse. Oudmayer har skrevet bøkene ”Du er viktigere enn du tror. Håndbok om forebygging og håndtering av mobbing” (2014) , og ”Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar” (2010).
Før Kristin begynte å jobbe i UNICEF Norge i 2010, jobbet hun 18 år i psykiatrien, med oppfølging av barn som pårørende som sitt spesialfelt. Oudmayer har også sittet i ekspertpanelet i Dagbladet og VGs antimobbekampanjer. Hun har også fast spalte i magasinet Hjem og Skole (Pedlex).

12.00-13.00 Lunsj

13.00-16.00 Konflikthåndtering og trakassering m/Harald Pedersen fra Arbeidsrettsadvokatene.

Harald Pedersen er advokat og spesialist på arbeidsmiljørett. Han arbeider til daglig i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i kontorfellesskap med advokatfirmaet Storeng, Beck & DueLund.

Harald Pedersen har tidligere vært rådgiver i både Direktoratet for arbeidstilsynet med fagansvar for psykososialt arbeidsmiljø og i Norges Juristforbund. Når han arbeidet i direktoratet var han hovedverneombud for direktoratet og Arbeidstilsynet på landsbasis, han var tillitsvalgt for etatens jurister og han satt i etatens arbeidsmiljøutvalg.

Harald Pedersen har tidligere skrevet boken «Arbeidsmiljøloven § 12 og psykososialt arbeidsmiljø» (2002), han er medforfatter på internett- og bokprosjektet «arbeidsrett.no» (2006, 2011 og 2017), og på 2.utgavene til bøkene «Det gode arbeidsmiljø - krav og utfordringer» (2011) og «Ledelse på godt og vondt» (2015).

Harald Pedersen har sammen med professor Ståle Einarsen gitt ut boken ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007 og 2017), og sammen med professor Ståle Einarsen og professor Helge Hoel gitt ut boken "Faktaundersøkelse - metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).

For ytterligere informasjon vises til www.arbeidsmiljospesialistene.no og til www.arbeidsrettsadvokatene.no

17.00- Middag

TORSDAG 17. JANUAR

Tillitsvalgtopplæring/Profesjonskurs

09.00- 15.00 (Lunsj 11-12)

Våre profesjoner er viktige aktører i velferdsstaten. For å synliggjøre, og samtidig sikre at vi fortsatt skal være viktige aktører må våre tillitsvalgte være tydelige på hva vi kan bidra med. Det gjelder både ved f.eks. utarbeidelse av kompetanseplaner, ansettelser, lokal lønnspolitikk og lønnsforhandlinger. Kurset vil gi skolering i hvordan utøve tillitsvalgtrollen med vekt på profesjonssynliggjøring.

Målgruppe er tillitsvalgte innenfor alle tariffområder.

Innhold:

Hva er en profesjon og hvilken status har profesjonene?

Hva kjennetegner våre profesjoner?

FOs profesjonspolitikk og strategi

FOs godkjenningsordninger

Hvordan argumentere profesjonsfaglig – og på hvilke områder?

Hvordan synliggjøre profesjon og vår kompetanse inn i de ulike virksomheters lønns- og personalpolitikk og lokale avtaler?

Etikk i forhold til profesjonene

Praktisk informasjon om mørketidseminaret:

Tillitsvalgte i FO Finnmark melder seg på hele mørketidsseminaret i medlemsportalen. Permisjon søkes etter vedlagte permisjonsreglement.

Deltakelse, reise og opphold ifbm. Mørketidsseminaret er gratis for FO Finnmarks tillitsvalgte. Reise og overnatting skal avtales med fylkesavdelingen.

Onsdag 16. januar er åpen for FO medlemmer og andre interesserte. For ikke- medlemmer koster det 800,- for deltakelse. Påmelding sendes til kontor@fofinnmark.no

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kan du logge deg inn med medlemsnummer og

fødselsnummer på www.fo.no, eller send mail til oss i FO Finnmark på kontor@fofinnmark.no

Påmeldingsfrist: 07.01.2018

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning