Søk

Du er her:

FO Hedmark - Årsmøte 27. februar og Fagdag 28. februar

Kongsvinger , 27.02.2018 - 28.02.2018

Tid: 27 - 28. februar

Sted: Vinger Hotell, Kongsvinger

 

ÅRSMØTE 27. februar og fagdag 28. februar 2018

Årsmøte 27. februar

"Ung kvinnelig sosionom søkes til spennende stilling"

Om diskriminering og trakassering i arbeidslivet v/Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Claus Jervell og Emma Hermansrud. Opplæring i nytt lovverk.

Aktuelt for alle medlemmer og tillitsvalgte.

Årsmøte: Oppstart kl. 10.00- 17.00

Fagdag: Oppstart kl. 10.00 – 15.30

Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til saker til årsmøtet må gjøre det skriftlig innen 28. januar til post@hedmark.fo.no

Dagsorden årsmøtet:

Åpning

Konstituering

Årsberetninger

Regnskap og kontrollkomiteens beretning

Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram

Økonomi/Budsjett

Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning

Valg

Til årsmøtet møter fylkesavdelingens representantskap med tale-, forslags- og stemmerett.

Andre medlemmer har møte-, tale og forslagsrett.

Representantskapet innkalles særskilt og alle medlemmer i FO Hedmark er velkomne til årsmøtet og konferansen

Pga. av festmiddag 27. februar og overnatting bes påmelding skje innen 15. januar til post@hedmark.fo.no

Alle oppholdsutgifter inkl overnatting og kursavgift dekkes av FO Hedmark

Permisjon søkes etter respektive hovedavtaler. (KS §3-6, Staten §39, Spekter §26 for medlemmer og § 52 for tillitsvalgte, NHO §5-8)

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning