Søk

Du er her:

FO Hordaland - Årsmøte

Bergen , 05.03.2018 - 06.03.2018

Tid: mandag 5. mars 2018 - fra kl. 0900 til tirsdag 6. mars - kl. 1000

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6. 5015 Bergen

 

ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte og påfølgende Representantskapsmøte

Innkallingen er også sendt Fontene og blir slik også annonsert innen fristen.

Årsmøtet i FO Hordaland vil bli avholdt iht. vedtektenes § 11.4.

Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes, som betyr at forslag må være styret i hende innen 5. februar 2018.

Forslag sendes pr. brevpost eller e-post.
FO Hordaland , Lars Hillesgate 19, 5015 Bergen
e-post: kontor@fo-hordaland.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes årsmøtedeltakerne minst 2 uker før årsmøtet holdes. Andre medlemmer vil ha tilgang til årsmøtepapirene på avdelingens hjemmeside www.fo-hordaland.no

På årsmøtet møter avdelingens representantskap med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale og forslagsrett.

Representantskapets medlemmer inviteres til 25 års jubileumsmiddag og fest mandag ettermiddag og kveld, samt overnatting fra mandag til tirsdag. Dersom noen har behov for overnatting i forkant må dere ta kontakt med avdelingskontoret.

Påmeldingskjema er lagt på hjemmesiden og må benyttes for påmelding.

Av arrangementstekniske årsaker bes andre medlemmer som vil delta på årsmøtet om å melde seg på til avdelingskontoret innen 14. februar 2018.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1.       Åpning
2.       Konstituering
          2.1 Innkallingens lovlighet
          2.2 Valg av dirigent(er)
          2.3 Valg av sekretær(er)
          2.4 Valg av protokollkomité
          2.5 Valg av redaksjonskomité
          2.6 Valg av tellekorps
          2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden
          2.8 Godkjenning av forretningsorden
3.       Årsberetning
4.       Regnskap og kontrollkomiteens beretning
5.       Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram
6.       Økonomi
          6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
          6.2 Budsjett
7.       Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 1.5)
8.       Valg av:

Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og minst 5 styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.

Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.

Rådgivende utvalg

Valgkomité

Kontrollkomité

Andre valg

Arbeidsutvalget og avdelingsstyret jobber fortløpende med å ferdigstille saksdokumentene. Siste styremøte er 15.02.18 og da vil styret fremme forslag til vedtak i alle sakene. Nå legges forslagene på hjemmesiden, under fanen «Avdelingsstyret» Etter styremøte vil de legges under fanen «Årsmøte»

PÅFØLGENDE REPRESENTANTSKAPSMØTE

Tid       tirsdag 6.mars kl. 10:00-15.00
Sted     Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6. 5015 Bergen

Representantskapet vil være åpent for alle tillitsvalgte i avdelingen og blir organisert som Tillitsvalgtkonferanse med  ulike skoleringstema i gruppe og plenum. 

Kameratslig hilsen Arbeidsutvalget

Grethe Kvist, Mohamad Mehdi, Bente Owren og Renathe Remes Øen

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning