Søk

Du er her:

FO Hordaland - Foreløpig innkalling til møte i Representantskapet i FO Hordaland

Bergen , 07.12.2017

Tid: Torsdag 7.desember 10.00-16.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen

 

Foreløpig innkalling til møte i Representantskapet FO Hordaland - REPSKAP NR 4/2017

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet.

Denne innkallingen sendes som e-post. Invitasjon er sendt som «påminning i kalender», men vi må likevel ha påmelding via «kursportalen». Du finner den under fanen ”Kurs/konferanser”  på hjemmesiden. Innkalling med dagsorden vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet.

FRIST FOR PÅMELDING ER torsdag 29.november

saker til dette møte er

LIVET ER FOR KORT TIL Å JOBBE – arbeidsforsker Ebba Wergeland!

  • Tillitsvalgtskolering 2017

  • Møte- og aktivitetsplan 2017

  • Budsjett 2017

Vi håper dere alle tar imot tilbud om julemiddag i etterkant av møte. For å bidra til at dere skal ha krefter til slikt sosialt samvær er møtestart kl. 10.00, men så holder vi på frem til 16.00 og middagen som er 16.30 på Nøsteboden. Der har vi bord til 19.00, så kan vi gå på Elgen.. Egen påmelding i kursportalen til julebord.

De som har behov for overnatting i forkant av årsmøte bruker eget punkt i påmeldingsskjema til å gi oss beskjed om det og vi bestiller hotellrom.  Frifeltet brukes til andre beskjeder.  Alle utgifter til reise og opphold dekkes av FO. Reiseregningsskjema blir delt ut på møte, men du kan også finne det på hjemmesiden

Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler;

  • KS sektoren: Hovedavtalen del B, § 3-5 c).
  • Statssektoren: Hovedavtalen § 34, pkt.1.
  • Spekter: Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte hjemles i Hovedavtalens § 52. Deltagelse på representantskapsmøter hjemles i § 52 b) og er ikke begrenset til et bestemt antall dager.
  • Virke: Hovedavtalen LO – Virke § 4-4.4 / Landsoverenskomstenes tilleggsavtale § 3.2 b)
  • NHO: Hovedavtalen 5-8

Velkommen!!!

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning