Søk

Du er her:

FO Hordaland - Grunnkurs for tillitsvalgte, alle tariffområder

Bergen, Bergen , 28.11.2017 - 29.11.2017

Tid:      Tirsdag 28.- onsdag 29. november 2017, 09.00-15.00 begge dager

Sted:    Klosterhagen Hotell, Strangehagen 2

Grunnkurs for tillitsvalgte, alle tariffområder

På kurset er vi innom følgende tema:

 • Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon
 • Lønns- og arbeidsvilkår

 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter

 • På alle avtaleområder har vi en hovedavtale (HA). HA inneholder retningslinjer og regler som omhandler samspillet mellom arbeidsgiver og fagforeninger/tillitsvalgte. Det er HA som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på alle arbeidsplassene. Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre.

  Permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i HA. Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt.

  Du har rett til permisjon etter følgende bestemmelser:

  KS Hovedavtalens Del B § 3–6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner

  VIRKE – Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.1

  SPEKTER – Hovedavtalens §§ 26 og 52

  STAT – Hovedavtalen i STATEN § 36

  NHO – Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

  Kurset er gratis. Kost- og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, og de som trenger overnatting får dekket det. Fint om du ringer oss så vi kan bestille rom til deg.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning