Søk

Du er her:

FO Hordaland - Grunnkurs for tillitsvalgte

Bergen , 29.10.2018 - 30.10.2018

Sted: Klosterhagen hotell, Strangehagen 2

Tid: Mandag 29.- tirsdag 30. oktober 2018 -  kl. 0900 - 1500 begge dager

 

Grunnkurs for alle tillitsvalgte i FO Hordaland, uavhengig av tariffområde

Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs. Også en fordel om e-læringsprogrammet «God start» er gjennomgått før kurset.

På kurset er vi innom følgende tema:

Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon

Forholdet til LO

Lønns- og arbeidsvilkår

Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter

Drøftinger og forhandlinger

Tillitsvalgtes hverdag

På alle avtaleområder har vi en hovedavtale (HA). HA inneholder retningslinjer og regler som omhandler samspillet mellom arbeidsgiver og fagforeninger/tillitsvalgte. Det er HA som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på alle arbeidsplassene. Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre.

Permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i HA. Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt.

Du har rett til permisjon etter følgende bestemmelser:

KS Hovedavtalens Del B § 3–6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner

VIRKE – Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.2 b

SPEKTER – Hovedavtalens §§ 26b og 52c

STAT – Hovedavtalen i STATEN § 39-2

NHO – Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurset er gratis. Kost- og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte og de som trenger overnatting får dekket det. Fint om du ringer oss så vi kan bestille rom til deg.

Påmelding: I kursportalen på hjemmesiden www.fo-hordaland.no Trenger du hjelp for å logge deg inn, så ring oss på tlf 476 77 999.

Påmeldingsfrist: 22. oktober

Kursholdere: Fylkesleder Grethe Kvist, fylkessekretær Bente Owren, organisasjonstillitsvalgt Lena Ytreland

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning