Søk

Du er her:

FO Hordaland - Innkalling til represtantskapet i FO Hordaland

23.10.2018 - 24.10.2018

Tid: Tirsdag 23.oktober (09.00-16.00) og onsdag 24.oktober (09.00-15.00)

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6. 5015 Bergen

Innkalling til møte i Representantskapet FO Hordaland– REPSKAP NR 2/2018

BYVANDRING kl. 17:00 – mer informasjon og påmelding kommer med endelig innkalling

OVERNATTING OG SOSIALT SAMVÆR FOR DE SOM ØNSKER DET – middag kl. 19.00

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet.

Innkalling og «påminning i kalender» følges opp av Innkalling med forslag til dagsorden en ukes tid før møte. FRIST FOR PÅMELDING: fredag 12.oktober 2018 via kursportalen på hjemmesiden.

Tirsdag 23.oktober 09.00-16.00

ORGANISASJONSDEBATTEN I FO

Kongressen i 2015 vedtok «For at FO skal nå et mål om økt samhandling og gjennomslagskraft skal det igangsettes en større organisasjonsmessig debatt.»

Det har vært organisasjonsutredning og prosess i avdelingene. Konklusjon – fire hovedutfordringer:

Manglende kapasitet i tillitsvalgt- og fylkesleddet utfordrer organisasjonsbygging

Todelt rolle som profesjonsforbund og fagforening er ikke godt nok ryddet og prioritert

Stagnerende medlemsvekst siste årene svekker potensialet for gjennomslag 

FO maksimerer ikke synlighetspotensialet – hverken i media eller på arbeidsplassen

Fokus på forbundskontoret

Landsstyret har vedtatt at FO skal følge de nye fylkesgrensene og vi har hatt vårt første felles styremøte med FO Sogn og Fjordane.

Fagkonsulent Sissel Hallem fra FO. Hun vil gi informasjon om de prosesser som er i gang og det blir gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

 

BYVANDRING kl. 17.00 – mer informasjon og påmelding kommer med endelig innkalling

OVERNATTING OG SOSIALT SAMVÆR FOR DE SOM ØNSKER DET – middag kl. 19.00

 Onsdag 24. oktober 09.00-15.00

TARIFFOPPGJØRET 2018

Våre tillitsvalgte i Tariffpolitisk utvalg vil sammen med fylkessekretær Bente Owren ha en gjennomgang av tariffoppgjøret 2018. Det blir tid til spørsmål og avklaringer.

UTDANNINGSPOLITISK DEBATT

Vi har sendt ut denne rapporten til alle i representantskapet. Ta kontakt med oss på avdelingskontoret hvis du ikke har fått den.

Utdanningspolitikk – utfordringer og muligheter for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Landsstyrets vedtak i mars 2018:

Å ta endelig rapport fra utdanningspolitisk ressursgruppe og bearbeidet undersøkelse gjennomført blant FOs medlemmer om utdanning til orientering.

Å oppfordrer hele FO organisasjonen til å bruke materialet aktivt for å skape og stimulere til utdanningspolitisk debatt både i og utenfor FO.

De som «kommer langveis fra» og har behov for overnatting i forkant av møtet krysser av for det i påmeldingskjema. Alle er velkommen til å overnatte fra tirsdag til onsdag og delta på byvandring kl. 17:00 og middag for oss i FO kl. 19.00. Kryss av for overnatting og middag i påmeldingsskjema.

Alle utgifter til reise og opphold dekkes av FO. Reiseregningsskjema blir delt ut på møte, men du kan også finne det på hjemmesiden.

Dersom du ikke kan møte MÅ DU SØKE FO Hordaland OM PERMISJON PÅ VEDLAGTE SKJEMA.

De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

 KS Sektoren   Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Statssektoren Hovedavtalen § 39, pkt.1

Spekter            Hovedavtalens kap. x. § 52

Virke                Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4 /Landsoverenskomstenes tilleggsavtale § 3.2 b

NHO                 Hovedavtalen § 5-8

Det er sendt ut eget brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Hordaland. Det kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning