Søk

Du er her:

FO Hordaland - Representantskap nr. 1 - 2018

Bergen , 07.05.2018 - 08.05.2018

Tid: Mandag 7. og tirsdag 8.mai 2018

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6. 5015 Bergen

 

Innkalling til møte i Representantskapet FO Hordaland – REPSKAP NR 1/2018

Program for dagene:

INTERNASJONALT ARBEID - Mandag 7. mai

Samarbeid med sosialarbeiderforeningen TASWO i Tanzania.

  • Innlegg ved Francis Joseph Sunguya som er leder av TASWO styret i Kilimanjaro og lærer i sosialt arbeid ved Mwenge Catholic University, i Moshi, Tanzania.
  • Hospitanter TASWO 2017 vil også presentere sin rapport.

Situasjonen i Palestina

  • Ved Palestinakomiteen i Bergen
  • Innlegg fra studietur som flere fra FO Hordaland deltok på i mars i år.

ORGANISASJONSDEBATTEN I FO

Vedlagt er LS sak som ble debattert på Avdelingskonferansen i FO 12.april.

Vedtaket fra landsstyret i denne saken fra mars 2018 var;

  • Landsstyret slutter seg til framdriftsplanen skissert i saksframstillingen.
  • Diskusjonsnotat nr. 1 Regionreform og klubbstruktur legges fram for landsstyret til diskusjon. Diskusjonen følges opp på fylkeskonferansen i april. Vedtak i saken fattes av landsstyret i juni 2018.
  • Landsstyret støtter at FO følger de nye fylkesgrensene.
  • LS avviser videre utredning av ordning med forbundsstyre.
  • Utrede 11 gjennomgående LS-rep + 11 valgte fra fylket for øvrig.
  • Organisasjonsendringene må sikre at man minimum opprettholder de økonomiske ressursene ute i avdelingene på det nivået de er i dag. Fordelingen av ressursene kan man imidlertid se på hensiktsmessigheten av.

 De som «kommer langveis fra» og har behov for overnatting i forkant av møtet krysser av for det i påmeldingskjema.

Alle er velkommen til å overnatte fra mandag til tirsdag og delta på middag for oss i FO kl. 19.00

Alle utgifter til reise og opphold dekkes av FO. Reiseregningsskjema blir delt ut på møte, men du kan også finne det på hjemmesiden.

 De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

 KS Sektoren    Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Statssektoren  Hovedavtalen § 39, pkt.1

Spekter             Hovedavtalens Kap.x. § 52

Virke                 Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4 /Landsoverenskomstenes tilleggsavtale § 3.2 b

NHO                 Hovedavtalen § 5-8

 Det er sendt ut eget brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Hordaland. Det kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

FRIST FOR PÅMELDING ER: 27.april

 Dersom du ikke kan møte MÅ DU SØKE FO Hordaland OM PERMISJON

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning