Søk

Du er her:

FO Hordaland - Representantskapsmøte

Bergen , 03.10.2017 - 04.10.2017

Foreløpig innkalling til møte i representantskapet FO Hordaland – REPSKAP NR 3/2017

Tid: Tirsdag 3.oktober kl. 10:00 – 18:00, middag kl. 19:00 og Onsdag 4.oktober kl. 09:00 - 15:00

Sted: Thon Hotell Airport, på Kokstad

Forslag til dagsorden:

TIRSDAG 3.OKTOBER    - den internasjonale sosialpedagogdagen!

VÅR KOMPETANSE MÅ ETTERSPØRRES I TJENESTENE TIL BRUKERNE AV HELSE- OG SOSIAL TJENESTER

Vi får informasjon om hva tillitsvalgte i Helse Bergen gjorde da situasjonen ble slik at sosionomer ikke var så populære å ansette. Har andre like erfaringer, hva kan vi gjøre der dette er et problem?

       UTDANNINGSDEBATTEN

  • Landsstyret har startet diskusjonen. Vi følger opp med diskusjon i representantskapet.

    TARIFFKONFERANSE

  • FO har sendt ut debattheftet om Hovedtariffoppgjøret. I desember skal FO vedta hva som er viktig. Tariffpolitisk utvalg legger opp til både informasjon og diskusjon.

ONSDAG 4.OKTOBER     - skolering for representantskapet og alle avdelingens tillitsvalgte.

Tekstboks: ARBEIDSRETTSADVOKAT 
HARALD PEDERSEN 

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet.

Faktaundersøkelsen – metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker

 

 

 

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet. Permisjon fra hele eller deler av møte krever søknad til FO Hordaland.

Foreløpige innkalling og «påminning i kalender» følges opp av endelig innkalling innen 19.09.17.

FRIST FOR PÅMELDING ER tirsdag 3. oktober.

Påmelding via kursportalen på hjemmesiden. Kryss av for overnatting,

Tilbud om overnatting til alle i representantskapet.

De i representantskapet som har behov for overnatting i forkant av møtet bruker frifeltet i påmeldingsskjema til å gi beskjed om det, og vi bestiller hotellrom.  Frifeltet kan også brukes til andre beskjeder. Alle utgifter til reise og opphold dekkes av FO. Reiseregningsskjema blir delt ut på møte, men du kan også finne det på hjemmesiden.

De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

KS Sektoren Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Statssektoren        Hovedavtalen § 39, pkt.1

Spekter                 Hovedavtalens Kap.x. § 52

Virke                     Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4 /Landsoverenskomstenes tilleggsavtale § 3.2 b

NHO                      Hovedavtalen § 5-8

Det er sendt ut eget brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Hordaland. Det kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning