Søk

Du er her:

FO Hordaland - Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsforhold - Region Vest

Voss, Voss , 04.09.2017 - 08.09.2017

Tid:      04.-08. september 2017 (uke 36)
Sted:   Fleischers Hotell, Voss

Tillitsvalgtkurs om lønns - og arbeidsforhold

Oppmøte: mandag 04.09 kl. 11.30 Avslutning: fredag 08.09 ca. kl. 13.00.

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Tillitsvalgte sitt arbeid i vid forstand er tema. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtaler og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet.

  • Kurset er basert på forelesninger, innledninger og gruppearbeid.

  • Kurset er utformet for tillitsvalgte i KS (kommune og fylkeskommune). Medlemmer som ønsker å skolere seg for senere å ta verv i FO er også velkomne på kurset.

  • Vi oppfordrer til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme klubb deltar. FO-hverdagen blir enklere når en er flere som har samme kunnskap.

Kurset er begrenset til 25 deltakere, fra Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. FO dekker kost og losji. Behov for overnatting fra søndag må oppgis ved påmelding. Det ytes ikke kostgodtgjørelse på reise til og fra kurset. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Reiseutgifter: Dekkes etter billigste reisemåte. Det blir bestilt fellesreise med tog til/fra Bergen. Bruk av egen bil må avtales særskilt med kursarrangørene.

Permisjon: Permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i HA. Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt. Deltakere søker arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende bestemmelse: Hovedavtalen KS - § 3.6.

Kursholdere: FO Rogaland v/Ivar Kvadsheim, FO Sogn og Fjordane v/Jan Egil Haugland og FO Hordaland v/Bente Owren

Påmelding: Via FO sin hjemmeside, www.fo.no - kurs- og konferanser. Trenger du hjelp for å innlogging: kontakt din fylkesavdeling.

Påmeldingsfrist: 18. august. Det er bindende påmelding.   

Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset blir sendt ut etter at påmeldingsfristen er utgått. Program vil bli sendt ut ca. 1 uke før kurset.

Spørsmål om kurset? Kontakt FO Hordaland v/Bente Owren. Tlf: 466 64 095 - E-post: bente.owren@fo-hordaland

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning