Søk

Du er her:

FO Møre og Romsdal, FO Trøndelag - Arbeidslivskurs

Kristiansund , 03.09.2018 - 07.09.2018

Tid: 3 – 7.  september 2018 -  Kurset starter med en kort åpning og lunsj - kl. 1200

Avslutning med lunsj fredag - kl. 1100

Sted: Quality hotel Grand Kristiansund

 

ARBEIDSLIVSKURS I KRISTIANSUND

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønns- og arbeidsforhold, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

Kurset er basert på forelesninger og gruppearbeid.

Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommuner), styre- og utvalgsmedlemmer i fylkesavdelingene (spesielt tariffpolitiske utvalg).

Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen!

Kurset er begrenset til 30 deltakere fra Møre og Romsdal og Trøndelag.  Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Kursansvarlige er fylkessekretærene: Torill Brunsvik (Møre og Romsdal), Bente Aune Bragstad (Trøndelag) og Nils Karlsholm (Trøndelag)

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost- og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.
Eventuell dekning av tapt arbeidsfortjeneste eller støtte til barnetilsyn må avklares med din fylkesavdeling på forhånd.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale:

KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3-6

Program samt bekreftelse, vil bli utsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingsfrist: 24. august 2018. Bindende påmelding

PÅMELDING VIA MEDLEMSPORTALEN INNEN 24.AUGUST

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning