Søk

Du er her:
  • Forsiden
  • Kurs/konferanser
  • FO Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag- Innkalling til tariffkonferanse med representantskapsmøte

FO Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag- Innkalling til tariffkonferanse med representantskapsmøte

Kristiansund , 05.09.2017 - 06.09.2017

Tid:        05. sept. kl 1000  – 06. sept. kl. 1430

Sted:     Kristiansund, Quality Hotel Grand

Innkalling til tariffkonferanse med representantskapsmøte

Innkalla er representantskapsmedlemmar frå fylka Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Velkomne til og være med på å setje agendaen for tariffoppgjeret 2018. Her vert det stor vekt på opplæring om korleis det tariffpolitiske landskapet ser ut pr. no og kva utfordringar me står ovanfor, og så er det opp til oss i konferansen og peike ut retninga og krava i møte med oppgjeret for 2018. Under konferansen får me besøk både frå vår eiga fagavdeling – av folk som sit i dei sentrale forhandlingane og frå Eystein Gjelsvik – samfunnsøkonom i LO. Dette er fagpersonar som vil gjere tariffpolitikk forståeleg og interessant for alle tillitsvalte. Detaljert program for konferansen vert sendt ut til deltakarane etter påmelding. Det vert også sendt ut eiga saksliste fylkesvis for representantskapsdelen av konferansen.

Reise og overnatting: Det vert felles transport for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag med avreise om ettermiddagen måndag 04. Nærare informasjon kring dette vert sendt ut seinare. Overnatting frå 4. september for alle med lang reiseveg. Deltakarar frå Møre og Romsdal oppmodast til og reise kollektivt der det er mogleg.

Påmelding: Påmelding til konferansen via heimesidene www.fo.no og Kurs/konferansar fanen. Dersom du ikkje lukkast, ta kontakt med fylkesavdelinga di, kontaktinformasjon på www.fo.no og du vert rettleia gjennom prosessen. Påmeldinga har opna, meld deg veldig gjerne på i god tid før siste frist 18. august.

Vel møtt i Kristiansund!

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning